Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Drammen24561.tif
  Widerøes Flyveselskap og Polarfly A/S
  Drammenselva
  Natur og miljø
  Flyfoto
  Oversiktbilde
  Drammen by (Sett fra øst), På bildet ses blant annet Lierstranda og Drammensfjorden.
 • Drammen24560.tif
  Ingelsrud
  Bolig og eiendom
  Bybilder
  Drammenselva
  Natur og miljø
  Flyfoto
  Bragernes sentrum med Bragernesåsen i bakgrunnen.
 • Drammen24504.tif
  Petersen, J. Kristiania
  BYGG OG EIENDOM
  Boliger
  Enebolig
  MENNESKER
  Byhistorie
  Huset flyttet fra Rebbansbakken. Rekkarsas hus / Nella Rickardsens hus.
 • Drammen23581.tif
  Edmond Jaquet
  Bolig og eiendom
  Flyfoto
  Konnerud oversiktsbilde, tatt mot vest. Bernåsbakken i forgrunnen.
 • Drammen19930.tif
  Karin Pihl
  Bakgård
  Biler
  Bolig og eiendom
  Bragernes
  Bybilder
  Til venstre ligger Nedre Strandgate 7, til høyre Schwenkegata 2.
 • Drammen19983.jpg
  Karin Pihl
  Bolig og eiendom
  Bragernes
  Bybilder
  Byhistorie
  Vei, trafikk og parkering
  Bil, Biler
  Sundgata 21, på hjørnet hvor Sundgata krysser Thornegate.
 • Drammen09433.jpg
  Ukjent fotograf
  Bybilder
  Byhistorie
  Villakvarteret
  Bragernesåsen
  Bragernesaasen
  Vei, trafikk og parkering
  Bolig og eiendom
  Trykket bilde / Postkort
  Høytorvet opp mot Bragernesåsen 1910. "Tivoli" (senere Blå Kors) til høyre.
 • Drammen09060-1.jpg
  Ukjent fotograf
  Bybilder
  Byhistorie
  Havn
  Historiske bilder
  Holmen
  Sjeldent bilde
  Tangen kirke
  utsikt
  Meget sjeldent bilde av Drammens havn.
 • Drammen21740.tif
  Ukjent fotograf
  Bolig og eiendom
  Vei, trafikk og parkering
  Bragerhagen
  Brostein
  Kabler til trollybuss
  Bybilder
  Vei, Gate, Brostein
  Bragerhagen 16 A til venstre som huset W.C. Møller. Sagveien inn til venstre i første kryss. Øverst ser man krysset med Brandtenborg gata.
 • Drammen09772.jpg
  Karin Pihl
  Bybilder
  Farge
  Vei, trafikk og parkering
  Vei, Gate
  Strandpromenaden ved rundkjøringen mot Holmen, 1986.
 • Drammen07768.jpg
  Ukjent fotograf
  Bybilder
  Bolig og eiendom
  Arkitektur
  Vei, Gate
  Tomtegata 27-33.
 • Drammen23072.jpg
  Birgitte Simensen Berg
  KULTUR
  Kunst
  Kunstvegg i D-IKs lokaler i Strandgata laget av Bjarne Engebret i 1965-66.
 • Drammen22956.jpg
  Cathrina de Lange
  lensmann
  Ordfører Bent Inge Bye takket Torill Sorte for innsatsen som lensmann gjennom ni år i Nedre Eiker. Hun blir nå leder for felles enhet for utlendingssaker og forvaltning i Sør Øst politidistrikt.
 • Drammen22955.jpg
  Cathrina de Lange
  veiansvarlig
  Teknisk etat
  Driftsansvarlig for veier og gater, Arnfinn Fredriksen, går av med pensjon.
 • Drammen22954.jpg
  Ukjent fotograf
  Friskliv
  Illustrasjonsbilde for Friskliv
 • Drammen22953.jpg
  Cathrina de Lange
  Kultur
  norgesmester
  Mats Fredrik Kollen fra Krokstadelva fikk en påskjønnelse for sine to gullmedaljer i norgesmesterskapet i trekkspill som ble arrangert i sommer. Han vant i klassen duett under 15 år og i junior orkester med orkesteret Fisarmoniske.
 • Drammen22697.tif
  Thor Øverland
  Religion
  Kristendom
  Protestantisme
  Sakrale bygg
  Kirke
  Prest
  Fungerende sogne prest, Torstein Lalim , Bragernes Kirke.
 • Drammen22384.tif
  Karin Pihl
  Bolig og eiendom
  Buskerudveien 129
  Vei, trafikk og parkering
  Åssiden
  Hus
  Buskerudveien 129, Åssiden.
 • Drammen22383.tif
  Widerøes Flyveselskap og Polarfly A/S
  Drammenselva
  Næring og bevilling
  Flyfoto
  Fabrikk
  Industri
  Drammen. Drammens Glassverk. Svelvikveien 87
 • Drammen22371.tif
  Karin Pihl
  Bil
  Bolig og eiendom
  Helse, omsorg og sosial
  Sykehjem
  BYGG OG EIENDOM
  Offentlige bygg
  Fløya sykehjem, Landfalløya 78.
 • Drammen22370.tif
  Karin Pihl
  Bolig og eiendom
  Landfalløya
  Helse, omsorg og sosial
  Sykehjem
  Fløya sykehjem, Landfalløya 78.
 • Drammen22369.tif
  Karin Pihl
  Bolig og eiendom
  Sykehjem
  Helse, omsorg og sosial
  Bil
  Fløya sykehjem, Landfalløya 78.
 • Drammen22368.tif
  Karin Pihl
  Bolig og eiendom
  Helse, omsorg og sosial
  Sykehjem
  Bil
  Fløya sykehjem, Landfalløya 78.
 • Drammen22367.tif
  Karin Pihl
  Bolig og eiendom
  Helse, omsorg og sosial
  Sykehjem
  Fløya sykehjem, Landfalløya 78.
 • Drammen22366.tif
  Karin Pihl
  Bolig og eiendom
  Vei, trafikk og parkering
  Helse, omsorg og sosail
  Sykehjem
  Foto av Landfalløya 59, tatt fra Nedre Kjøsterudsgate.