Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Drammen19930.tif
  Karin Pihl
  Bakgård
  Biler
  Bolig og eiendom
  Bragernes
  Bybilder
  Til venstre ligger Nedre Strandgate 7, til høyre Schwenkegata 2.
 • Drammen19983.jpg
  Karin Pihl
  Bolig og eiendom
  Bragernes
  Bybilder
  Byhistorie
  Vei, trafikk og parkering
  Bil, Biler
  Sundgata 21, på hjørnet hvor Sundgata krysser Thornegate.
 • Drammen09433.jpg
  Ukjent fotograf
  Bybilder
  Byhistorie
  Villakvarteret
  Bragernesåsen
  Bragernesaasen
  Vei, trafikk og parkering
  Bolig og eiendom
  Trykket bilde / Postkort
  Høytorvet opp mot Bragernesåsen 1910. "Tivoli" (senere Blå Kors) til høyre.
 • Drammen09060-1.jpg
  Ukjent fotograf
  Bybilder
  Byhistorie
  Havn
  Historiske bilder
  Holmen
  Sjeldent bilde
  Tangen kirke
  utsikt
  Meget sjeldent bilde av Drammens havn.
 • Drammen21740.tif
  Ukjent fotograf
  Bolig og eiendom
  Vei, trafikk og parkering
  Bragerhagen
  Brostein
  Kabler til trollybuss
  Bybilder
  Vei, Gate, Brostein
  Bragerhagen 16 A til venstre som huset W.C. Møller. Sagveien inn til venstre i første kryss. Øverst ser man krysset med Brandtenborg gata.
 • Drammen09772.jpg
  Karin Pihl
  Bybilder
  Farge
  Vei, trafikk og parkering
  Vei, Gate
  Strandpromenaden ved rundkjøringen mot Holmen, 1986.
 • Drammen07768.jpg
  Ukjent fotograf
  Bybilder
  Bolig og eiendom
  Arkitektur
  Vei, Gate
  Tomtegata 27-33.
 • Drammen22384.tif
  Karin Pihl
  Bolig og eiendom
  Buskerudveien 129
  Vei, trafikk og parkering
  Åssiden
  Hus
  Buskerudveien 129, Åssiden.
 • Drammen22371.tif
  Karin Pihl
  Bil
  Bolig og eiendom
  Helse, omsorg og sosial
  Sykehjem
  BYGG OG EIENDOM
  Offentlige bygg
  Fløya sykehjem, Landfalløya 78.
 • Drammen22370.tif
  Karin Pihl
  Bolig og eiendom
  Landfalløya
  Helse, omsorg og sosial
  Sykehjem
  Fløya sykehjem, Landfalløya 78.
 • Drammen22369.tif
  Karin Pihl
  Bolig og eiendom
  Sykehjem
  Helse, omsorg og sosial
  Bil
  Fløya sykehjem, Landfalløya 78.
 • Drammen22368.tif
  Karin Pihl
  Bolig og eiendom
  Helse, omsorg og sosial
  Sykehjem
  Bil
  Fløya sykehjem, Landfalløya 78.
 • Drammen22367.tif
  Karin Pihl
  Bolig og eiendom
  Helse, omsorg og sosial
  Sykehjem
  Fløya sykehjem, Landfalløya 78.
 • Drammen22366.tif
  Karin Pihl
  Bolig og eiendom
  Vei, trafikk og parkering
  Helse, omsorg og sosail
  Sykehjem
  Foto av Landfalløya 59, tatt fra Nedre Kjøsterudsgate.
 • Drammen22365.tif
  Karin Pihl
  Bolig og eiendom
  Landfalløya
  Nedre Kiøsterudsgate
  Vei, trafikk og parkering
  Butikk
  Kjøp og salg
  Bil
  Forretning
  Kiosk
  Vei, Gate
  Foto tatt fra Nedre Kjøsterudsgate. Fra venstre: Landfalløya 59 - 61 - 63