Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Drammen30485.tif
  Ukjent fotograf
  Eldre foto tatt vestover, omtrent fra hjørnet av Schultz gate og Eliesons gate
  Eldre bymiljø
 • Drammen19930.tif
  Karin Pihl
  Til venstre ligger Nedre Strandgate 7, til høyre Schwenkegata 2.
  Bakgård
  Biler
  Bolig og eiendom
  Bragernes
  Bybilder
 • Drammen19983.jpg
  Karin Pihl
  Sundgata 21, på hjørnet hvor Sundgata krysser Thornegate.
  Bolig og eiendom
  Bragernes
  Bybilder
  Byhistorie
  Vei, trafikk og parkering
  Bil, Biler
 • Drammen09433.jpg
  Ukjent fotograf
  Høytorvet opp mot Bragernesåsen 1910. "Tivoli" (senere Blå Kors) til høyre.
  Bolig og eiendom
  Bragernesaasen
  Bragernesåsen
  Bybilder
  Byhistorie
  Trykket bilde / Postkort
  Vei, trafikk og parkering
  Villakvarteret
 • Drammen09060-1.jpg
  Ukjent fotograf
  Meget sjeldent bilde av Drammens havn.
  Bybilder
  Byhistorie
  Havn
  Historiske bilder
  Holmen
  Sjeldent bilde
  Tangen kirke
  utsikt
 • Drammen21740.tif
  Ukjent fotograf
  Bragerhagen 16 A til venstre som huset W.C. Møller. Sagveien inn til venstre i første kryss. Øverst ser man krysset med Brandtenborg gata.
  Bolig og eiendom
  Vei, trafikk og parkering
  Bragerhagen
  Brostein
  Kabler til trollybuss
  Bybilder
  Vei, Gate, Brostein
 • Drammen09772.jpg
  Karin Pihl
  Strandpromenaden ved rundkjøringen mot Holmen, 1986.
  Bybilder
  Farge
  Vei, trafikk og parkering
  Vei, Gate
 • Drammen07768.jpg
  Ukjent fotograf
  Tomtegata 27-33.
  Bybilder
  Bolig og eiendom
  Arkitektur
  Vei, Gate
 • Drammen22384.tif
  Karin Pihl
  Buskerudveien 129, Åssiden.
  Bolig og eiendom
  Buskerudveien 129
  Vei, trafikk og parkering
  Åssiden
  Hus
 • Drammen22371.tif
  Karin Pihl
  Fløya sykehjem, Landfalløya 78.
  Bil
  Bolig og eiendom
  Helse, omsorg og sosial
  Sykehjem
  BYGG OG EIENDOM
  Offentlige bygg
 • Drammen22370.tif
  Karin Pihl
  Fløya sykehjem, Landfalløya 78.
  Bolig og eiendom
  Landfalløya
  Helse, omsorg og sosial
  Sykehjem
 • Drammen22369.tif
  Karin Pihl
  Fløya sykehjem, Landfalløya 78.
  Bolig og eiendom
  Sykehjem
  Helse, omsorg og sosial
  Bil
 • Drammen22368.tif
  Karin Pihl
  Fløya sykehjem, Landfalløya 78.
  Bolig og eiendom
  Helse, omsorg og sosial
  Sykehjem
  Bil
 • Drammen22367.tif
  Karin Pihl
  Fløya sykehjem, Landfalløya 78.
  Bolig og eiendom
  Helse, omsorg og sosial
  Sykehjem
 • Drammen22366.tif
  Karin Pihl
  Foto av Landfalløya 59, tatt fra Nedre Kjøsterudsgate.
  Bolig og eiendom
  Vei, trafikk og parkering
  Helse, omsorg og sosail
  Sykehjem
 • Drammen22365.tif
  Karin Pihl
  Foto tatt fra Nedre Kjøsterudsgate. Fra venstre: Landfalløya 59 - 61 - 63
  Bolig og eiendom
  Landfalløya
  Nedre Kiøsterudsgate
  Vei, trafikk og parkering
  Butikk
  Kjøp og salg
  Bil
  Forretning
  Kiosk
  Vei, Gate