Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Drammen24561.tif
  Widerøes Flyveselskap og Polarfly A/S
  Drammen by (sett fra øst), På bildet ses blant annet Lierstranda og Drammensfjorden.
  Drammenselva
  Natur og miljø
  Flyfoto
  Oversiktbilde
 • Drammen24560.tif
  Ingelsrud
  Bragernes sentrum med Bragernesåsen i bakgrunnen.
  Bolig og eiendom
  Bybilder
  Drammenselva
  Natur og miljø
  Flyfoto
 • Drammen23581.tif
  Edmond Jaquet
  Konnerud oversiktsbilde, tatt mot vest. Bernåsbakken i forgrunnen.
  Bolig og eiendom
  Flyfoto
 • Drammen22383.tif
  Widerøes Flyveselskap og Polarfly A/S
  Drammen. Drammens Glassverk. Svelvikveien 87
  Drammenselva
  Næring og bevilling
  Flyfoto
  Fabrikk
  Industri
 • Drammen20861.tif
  Widerøs Flyveselskap A/S
  Drammen. Brakerøya. Fjellheim skole, Ilebergveien 21. Osram. National industri. Nøsteboligen (Nationalblokka). Shells tankanlegg i Lier kommune.
  Bolig og eiendom
  Næring og bevilling
  Vei, trafikk og parkering
  Flyfoto
  Drammensfjorden
  Skole og opplæring
 • Drammen20860.tif
  Widerøes Flyveselskap A/S
  Drammen. Forende Skofabrikk lå i huset på hjørnet som er Landfalløya 26. Landfalløya i forgrunnen og Nedre Ørengate på venstre side. Rosenkrantzgate lengre oppe.
  Bybilder
  Vei, trafikk og parkering
  Flyfoto
  Industri
 • Drammen20859.tif
  Widerøes Flyveselskap og Polarfly A/S
  Drammen. Farmen Nedre. Buskerudveien nærmest. Veien opp på høyre side er Farmen Nedre. Huset vi ser i full høyde ved siden av bussen er Farmen Nedre 1.
  Bolig og eiendom
  Natur og miljø
  Vei, trafikk og parkering
  Flyfoto
  Bondegård
 • Drammen20858.tif
  Widerøes Flyveselskap og Polarfly A/S
  Drammen. Ingeniør Rybergs gate 115. Bergskau.
  Bolig og eiendom
  Natur og miljø
  Flyfoto
  Bondegård
 • Drammen20857.tif
  Widerøes Flyveselskap og Polarfly A/S
  Drammen. Åssiden. Ingeniør Rybergs gate 115. Bergskau. Drammen travbane.
  Næring og bevilling
  Vei, trafikk og parkering
  Flyfoto
  Idrett og friluftsliv
  Bondegård
 • Drammen20856.tif
  Vilhelm Skappel
  Drammen. Hotvedt. Veien på skrå fra venstre bildekant er Henrik Ibsens gate. Gata nedover på midten av bildet er Gustav Wriedts gate. Denne gata ender opp i Øvre Øren gate.
  Barn og familie
  Bolig og eiendom
  Vei, trafikk og parkering
  Flyfoto
 • Drammen20855.tif
  Otto Hansen
  Drammen. Bragernes Sentrum. Oversiktsbilde over området ved torvet, rådhuset og Bragernes kirke. Strandgata nærmest med Post- og telebygget nærmest. Børsen til høyre. Bragernesåsen bak. techsoft as - P.O.BOX 132, N-3201 Sandefjord,NORWAY (CZC3126TZP,CZC3126TZP),SN 246-28960-02, Drammen IKT
  Bybilder
  Vei, trafikk og parkering
  Flyfoto
 • Drammen20854.tif
  Widerøes Flyveselskap og Polarfly A/S
  Drammen. Brakerøya. National Industri. Osram. Nationalblokka. Lierstranda. Lierdalen.
  Bolig og eiendom
  Næring og bevilling
  Vei, trafikk og parkering
  Flyfoto
  Industri
 • Drammen20853.tif
  O. Opsahl
  Drammen. Brakerøya Lierstranda. Lierdalen. National Industri. Osram. Nationalblokka.
  Bolig og eiendom
  Næring og bevilling
  Vei, trafikk og parkering
  Flyfoto
  Drammensfjorden
  Industri
 • Drammen20851.tif
  Widerøes Flyveselskap og Polarfly A/S
  Drammen. Brakerøya. Oversiktsbilde tatt over Drammensfjorden mot sør/vest. Lierstranda. Drammen begynner bak tankanlegget. National Industri til venstre og Nasjonalblokka er det lange hvite bygget midt i bildet. Den og mye bebyggelse ble revet før motorveibrua ble bygd. Fjellheim skole. Jernbanebrua, Strøtvet, Toppenhaug.
  Drammenselva
  Flyfoto
 • Drammen20850.tif
  Widerøes Flyveselskap og Polarfly A/S
  Drammen. Oversiktsbilde tatt over Drammensfjorden mot syd/vest.
  Flyfoto
 • Drammen20849.tif
  Vilhelm Skappel
  Drammen. Strømsø. Tyri fabrikker A/S (Drammens Smørfabriker, Drammens Margarinfabrik) 1893 – 1971. Bjørnstjerne bjørnsons gate 60. Drammens meieri og NKLs lager langst til høyre. Knoffs gate. Schwartz gate. Jernbane. Strømsø skole. Strømsø kirke.
  Arbeid
  Bolig og eiendom
  Bybilder
  Næring og bevilling
  Vei, trafikk og parkering
  Flyfoto
  Industri
 • Drammen20848.tif
  Vilhelm Skappel
  Drammen, Oversikt bilde. Den store blokka til høyre er Rynningsgate 2. inntil Konnerudgata. Sundland til venstre. Bybrua.
  Arbeid
  Bolig og eiendom
  Bybilder
  Drammenselva
  Næring og bevilling
  Flyfoto
 • Drammen20847.tif
  Widerøes Flyveselskap og Polarfly A/S
  Drammen. Strømsø, Bragernes og Drammensfjorden. Oversiktsbilde tatt fra Hallermoen i retning Nordøst.
  Bybilder
  Drammenselva
  Vei, trafikk og parkering
  Flyfoto
 • Drammen20846.tif
  Widerøes Flyveselskap og Polarfly A/S
  Drammen. Brakerøya. National Industri. Osram fabrikker nærmest.
  Bolig og eiendom
  Næring og bevilling
  Vei, trafikk og parkering
  Flyfoto
  Fabrikk