• Rolf Ingelsrud - Widerøe
  Bolig og eiendom
  Natur og miljø
  Flyfoto
  Gårdsbruk
  Skog
  Kulturlandskap
  Skoger, Harald Auke, Grytebakke, Skoger St.
 • J. Kruse - Widerøe
  Bondegård
  Snø
  Vinter
  Flyfoto
  Fjell
  Skog
  Skoger. Øvre Guliksrud Fjellsveien 155.
 • Widerøes Flyveselskap og Polarfly A/S
  Drammenselva
  Natur og miljø
  Flyfoto
  Oversiktbilde
  Drammen by (sett fra øst), På bildet ses blant annet Lierstranda og Drammensfjorden.
 • Ingelsrud
  Bolig og eiendom
  Bybilder
  Drammenselva
  Natur og miljø
  Flyfoto
  Bragernes sentrum med Bragernesåsen i bakgrunnen.
 • Edmond Jaquet
  Bolig og eiendom
  Flyfoto
  Konnerud oversiktsbilde, tatt mot vest. Bernåsbakken i forgrunnen.
 • Widerøes Flyveselskap og Polarfly A/S
  Drammenselva
  Næring og bevilling
  Flyfoto
  Fabrikk
  Industri
  Drammen. Drammens Glassverk. Svelvikveien 87
 • Widerøs Flyveselskap A/S
  Bolig og eiendom
  Næring og bevilling
  Vei, trafikk og parkering
  Flyfoto
  Drammensfjorden
  Skole og opplæring
  Drammen. Brakerøya. Fjellheim skole, Ilebergveien 21. Osram. National industri. Nøsteboligen (Nationalblokka). Shells tankanlegg i Lier kommune.
 • Widerøes Flyveselskap A/S
  Bybilder
  Vei, trafikk og parkering
  Flyfoto
  Industri
  Drammen. Forende Skofabrikk lå i huset på hjørnet som er Landfalløya 26. Landfalløya i forgrunnen og Nedre Ørengate på venstre side. Rosenkrantzgate lengre oppe.
 • Widerøes Flyveselskap og Polarfly A/S
  Bolig og eiendom
  Natur og miljø
  Vei, trafikk og parkering
  Flyfoto
  Bondegård
  Drammen. Farmen Nedre. Buskerudveien nærmest. Veien opp på høyre side er Farmen Nedre. Huset vi ser i full høyde ved siden av bussen er Farmen Nedre 1.
 • Widerøes Flyveselskap og Polarfly A/S
  Bolig og eiendom
  Natur og miljø
  Flyfoto
  Bondegård
  Drammen. Ingeniør Rybergs gate 115. Bergskau.
 • Widerøes Flyveselskap og Polarfly A/S
  Næring og bevilling
  Vei, trafikk og parkering
  Flyfoto
  Idrett og friluftsliv
  Bondegård
  Drammen. Åssiden. Ingeniør Rybergs gate 115. Bergskau. Drammen travbane.
 • Vilhelm Skappel
  Barn og familie
  Bolig og eiendom
  Vei, trafikk og parkering
  Flyfoto
  Drammen. Hotvedt. Veien på skrå fra venstre bildekant er Henrik Ibsens gate. Gata nedover på midten av bildet er Gustav Wriedts gate. Denne gata ender opp i Øvre Øren gate.
 • Otto Hansen
  Bybilder
  Vei, trafikk og parkering
  Flyfoto
  Drammen. Bragernes Sentrum. Oversiktsbilde over området ved torvet, rådhuset og Bragernes kirke. Strandgata nærmest med Post- og telebygget nærmest. Børsen til høyre. Bragernesåsen bak. techsoft as - P.O.BOX 132, N-3201 Sandefjord,NORWAY (CZC3126TZP,CZC3126TZP),SN 246-28960-02, Drammen IKT
 • Widerøes Flyveselskap og Polarfly A/S
  Bolig og eiendom
  Næring og bevilling
  Vei, trafikk og parkering
  Flyfoto
  Industri
  Drammen. Brakerøya. National Industri. Osram. Nationalblokka. Lierstranda. Lierdalen.
 • O. Opsahl
  Bolig og eiendom
  Næring og bevilling
  Vei, trafikk og parkering
  Flyfoto
  Drammensfjorden
  Industri
  Drammen. Brakerøya Lierstranda. Lierdalen. National Industri. Osram. Nationalblokka.
 • Widerøes Flyveselskap og Polarfly A/S
  Drammenselva
  Flyfoto
  Drammen. Brakerøya. Oversiktsbilde tatt over Drammensfjorden mot sør/vest. Lierstranda. Drammen begynner bak tankanlegget. National Industri til venstre og Nasjonalblokka er det lange hvite bygget midt i bildet. Den og mye bebyggelse ble revet før motorveibrua ble bygd. Fjellheim skole. Jernbanebrua, Strøtvet, Toppenhaug.
 • Widerøes Flyveselskap og Polarfly A/S
  Flyfoto
  Drammen. Oversiktsbilde tatt over Drammensfjorden mot syd/vest.
 • Vilhelm Skappel
  Arbeid
  Bolig og eiendom
  Bybilder
  Næring og bevilling
  Vei, trafikk og parkering
  Flyfoto
  Industri
  Drammen. Strømsø. Tyri fabrikker A/S (Drammens Smørfabriker, Drammens Margarinfabrik) 1893 – 1971. Bjørnstjerne bjørnsons gate 60. Drammens meieri og NKLs lager langst til høyre. Knoffs gate. Schwartz gate. Jernbane. Strømsø skole. Strømsø kirke.
 • Vilhelm Skappel
  Arbeid
  Bolig og eiendom
  Bybilder
  Drammenselva
  Næring og bevilling
  Flyfoto
  Drammen, Oversikt bilde. Den store blokka til høyre er Rynningsgate 2. inntil Konnerudgata. Sundland til venstre. Bybrua.