Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Drammen.<br />Drammens Glassverk.<br />Svelvikveien 87
  Nøkkelord: Drammenselva, Kultur, Næring og bevilling, Flyfoto, Fabrikk, Industri, Skole og opplæring
  Last Modified: 28.06.2018
  File name: Drammen22383.tif
 • Drammen.<br />Brakerøya bak.<br />Fjellheim skole, Ilebergveien 21.<br /><br /><br />Nationalblokka.<br />Shells tankanlegg i Lier kommune.
  Nøkkelord: Bolig og eiendom, Næring og bevilling, Vei, trafikk og parkering, Flyfoto, Drammensfjorden, Skole og opplæring
  Last Modified: 07.06.2018
  File name: Drammen20861.tif
 • Drammen.<br />Forende Skofabrikk lå i huset på hjørnet som er Landfalløya 26.<br />Landfalløya i forgrunnen og Nedre Ørengate på venstre side. Rosenkrantzgate lengre oppe.
  Nøkkelord: Barn og familie, Bybilder, Vei, trafikk og parkering, Flyfoto, Industri
  Last Modified: 07.06.2018
  File name: Drammen20860.tif
 • Drammen.<br />Farmen Nedre.<br />Buskerudveien nærmest. Veien opp på høyre side er Farmen Nedre.<br />Huset vi ser i full høyde ved siden av bussen er Farmen Nedre 1.<br /><br />(datoen stemmer ikke. Dette er ikke tatt juleaften).
  Nøkkelord: Bolig og eiendom, Natur og miljø, Vei, trafikk og parkering, Flyfoto, Bondegård
  Last Modified: 07.06.2018
  File name: Drammen20859.tif
 • Drammen.<br />Ingeniør Rybergs gate 115.<br />Bergskau.<br /><br />(Tidsangivelsen må være feil. Det er ikke juleaften).
  Nøkkelord: Bolig og eiendom, Natur og miljø, Flyfoto, Bondegård
  Last Modified: 07.06.2018
  File name: Drammen20858.tif
 • Drammen.<br />Ingeniør Rybergs gate 115.<br />Bergskau.<br />Åssiden<br /><br />Tidsangivelsen kan ikke være korrekt.
  Nøkkelord: Næring og bevilling, Vei, trafikk og parkering, Flyfoto, Idrett og friluftsliv, Bondegård
  Last Modified: 07.06.2018
  File name: Drammen20857.tif
 • Drammen,<br />Hotvedt.<br />Veien på skrå fra venstre bildekant er Henrik Ibsens gate. Gata nedover på midten av bildet er Gustav Wriedts gate. Denne gata ender opp på gata som går horisontalt nederst i bildet, Øvre Øren gate.<br />Huset i krysset er Øvre Ørengate 9<br /><br />
  Nøkkelord: Barn og familie, Bolig og eiendom, Vei, trafikk og parkering, Flyfoto
  Last Modified: 07.06.2018
  File name: Drammen20856.tif
 • Drammen.<br />Bragernes Sentrum.<br />Oversiktsbilde over området ved torvet, rådhuset og Bragernes kirke. Strandgata nærmest med &quot;det gamle posthuset&quot; nærmest. Børsen til høyre.<br />Bragernesåsen bak.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />techsoft as - P.O.BOX 132, N-3201 Sandefjord,NORWAY (CZC3126TZP,CZC3126TZP),SN 246-28960-02, Drammen IKT
  Nøkkelord: Bybilder, Vei, trafikk og parkering, Flyfoto
  Last Modified: 07.06.2018
  File name: Drammen20855.tif
 • Drammen.<br />Brakerøya.<br />National Industri.<br />Osram.<br />Nationalblokka.<br />Lierstranda.<br />Lierdalen.
  Nøkkelord: Bolig og eiendom, Næring og bevilling, Vei, trafikk og parkering, Flyfoto, Industri
  Last Modified: 07.06.2018
  File name: Drammen20854.tif
 • Drammen.<br />Brakerøya<br />Lierstranda.<br />Lierdalen.<br />National Industri.<br />Osram.<br />Nationalblokka.
  Nøkkelord: Bolig og eiendom, Næring og bevilling, Vei, trafikk og parkering, Flyfoto, Drammensfjorden, Industri
  Last Modified: 07.06.2018
  File name: Drammen20853.tif
 • Drammen.<br />Brakerøya.<br />Oversiktsbilde tatt over Drammensfjorden mot sør/vest.<br />Lierstranda. Drammen begynner bak tankanlegget. <br />National Industri til venstre og Nasjonalblokka er det lange hvite bygget midt i bildet. Den og mye bebyggelse ble revet før motorveibrua ble bygd.<br />Fjellheim skole.<br /><br />Jernbanebrua, Strøtvet, Toppenhaug.
  Nøkkelord: Drammenselva, Flyfoto
  Last Modified: 07.06.2018
  File name: Drammen20851.tif
 • Drammen.<br />Oversiktsbilde tatt over Drammensfjorden mot syd/vest.
  Nøkkelord: Flyfoto
  Last Modified: 07.06.2018
  File name: Drammen20850.tif
 • Drammen.<br />Strømsø.<br /><br />Tyri fabrikker A/S (Drammens Smørfabriker, Drammens Margarinfabrik) 1893 – 1971. <br />Bjørnstjerne bjørnsons gate 60.<br />Drammens meieri<br />og NKLs lager langst til høyre.<br /><br />Knoffs gate.<br />Schwartz gate. Jernbane.<br />Strømsø skole.<br />Strømsø kirke.
  Nøkkelord: Arbeid, Bolig og eiendom, Bybilder, Næring og bevilling, Vei, trafikk og parkering, Flyfoto, Industri
  Last Modified: 06.06.2018
  File name: Drammen20849.tif
 • Drammen,<br />Oversikt bilde.<br /><br />Den store blokka til høyre er Rynningsgate 2. inntil Konnerudgata.<br />Sundland til venstre.<br />Bybrua.
  Nøkkelord: Arbeid, Bolig og eiendom, Bybilder, Drammenselva, Næring og bevilling, Flyfoto
  Last Modified: 06.06.2018
  File name: Drammen20848.tif
 • Drammen.<br />Strømsø, Bragernes og Drammensfjorden.<br />Oversiktsbilde tatt fra Hallermoen i retning Nordøst.<br /><br />
  Nøkkelord: Bybilder, Drammenselva, Vei, trafikk og parkering, Flyfoto
  Last Modified: 06.06.2018
  File name: Drammen20847.tif
 • Drammen.<br />Brakerøya.<br />National Industri.<br />Osram fabrikker nærmest.
  Nøkkelord: Bolig og eiendom, Næring og bevilling, Vei, trafikk og parkering, Flyfoto, Fabrikk
  Last Modified: 06.06.2018
  File name: Drammen20846.tif
 • Drammen.<br />Oversiktsbilde tatt over Strømsø Sentrum fra øst.<br />Frydenhaug i midten nederst med store trær.<br />Frydenhaugveien 30.<br />Rundtom.<br />Bangeløkka.
  Nøkkelord: Drammenselva, Natur og miljø, Flyfoto
  Last Modified: 06.06.2018
  File name: Drammen20845.tif
 • Oversiktsbilde tatt fra Drammensfjorden mot Brakerøya, togbrua og Holmen.<br />
  Nøkkelord: Oversiktsbilde, Drammensfjorden, Togbrua
  Last Modified: 06.06.2018
  File name: Drammen20844.tif