Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Tangen-Åskollen,<br />På bildet ses blant annet Drammens Glassverk, med Drammensfjorden til høyre og Svelvikveien til venstre.<br />Drammens glassverk Gbnr 267362.
  Nøkkelord: Arbeid, Drammenselva, Natur og miljø, Næring og bevilling, Flyfoto, Bymiljø
  Last Modified: 19.03.2018
  File name: Drammen19847.tif
 • Drammen.<br /><br />Bragernes Sentrum.<br />Bildet er tatt fra Strømsøsiden mot nord.<br /><br />Fra byggingen av bybrua.<br />Den nye bybrua til venstre og den gamle bybrua til høyre. Bak ligger Bragernes torg med &quot;Børsen&quot; nærmest elva til høyre for brua, Bragernes torg 13.<br /><br />Den første bybroen åpnet mars 1813.<br /><br />Siden bybrua ble åpnet 6. september 1936, er bildet sannsynligvis tatt i 1935 eller 1936.<br />
  Nøkkelord: Bybilder, Byhistorie, Byutvikling, Flyfoto, Vei, trafikk og parkering, Den nye bybrua, Den gamle bybrua
  Last Modified: 19.03.2018
  File name: Drammen19842.tif
 • Drammen.<br /><br />Bragernes Sentrum.<br />Bildet er tatt fra Strømsøsiden mot nord.<br /><br />Fra byggingen av bybrua.<br />Den nye bybrua til venstre og den gamle bybrua til høyre. Bak ligger Bragernes torg med &quot;Børsen&quot; nærmest elva til høyre for brua, Bragernes torg 13.<br /><br />Den første bybroen åpnet mars 1813.<br /><br />Siden bybrua ble åpnet 6. september 1936, er bildet sannsynligvis tatt i 1935 eller 1936.<br />
  Nøkkelord: Bybilder, Byhistorie, Byutvikling, Vei, trafikk og parkering, Den gamle bybrua, Den nye bybrua
  Last Modified: 19.03.2018
  File name: Drammen19841.tif
 • Drammen.<br />Bragernes Kirke. <br />Bragernes sentrum (fra Nord).<br /><br /><br />Bybrua er under byggingen. Den gamle bybrua til venstre. <br /><br />Den første bybroen åpnet mars 1813.<br /><br />Siden bybrua ble åpnet 6. september 1936, er bildet sannsynligvis være tatt vinteren 1935/1936.<br />
  Nøkkelord: Bybilder, Byhistorie, Flyfoto, Vei, trafikk og parkering, Bybrua, Den gamle bybrua
  Last Modified: 19.03.2018
  File name: Drammen19840.tif
 • Drammen.<br /><br />Bragernes Sentrum,<br /><br />Bildet tatt over den gamle og nye bybrua.<br /><br />Fra byggingen av bybrua.<br />Den nye bybrua til venstre og den gamle bybrua til høyre. Strømsøsiden nederst i bildet og Bragernes torg på andre siden av Drammenselva.<br /><br />Den første bybroen åpnet mars 1813.<br /><br />Siden bybrua ble åpnet 6. september 1936, er bildet sannsynligvis være tatt vinteren1935/1936.. <br />
  Nøkkelord: Bolig og eiendom, Bybilder, Byhistorie, Byutvikling, Skole og opplæring, Vei, trafikk og parkering, Bybrua, Den gamle bybrua
  Last Modified: 19.03.2018
  File name: Drammen19839.tif
 • Drammen.<br /><br />Papirfiltfabrikken er de lave store bygningene mellom veiene.<br />Hotvetalleen 6. <br /><br />Bygningen som går fra elva og oppmot veien er Landfalløya 1, gbnr 115/491.<br />Hotvet sag<br />Den Norske Filtpapirfabrikk <br />Omdahl lærfabrikken.
  Nøkkelord: Bolig og eiendom, Drammenselva, Næring og bevilling, Vei, trafikk og parkering, Flyfoto, Sag, Fabrikk, Blokker
  Last Modified: 16.03.2018
  File name: Drammen19736.tif
 • Drammen.<br />Bragernes.<br />Aass Bryggeri ved Drammenselva.<br /><br />Tinghuset er under bygging.
  Nøkkelord: Bolig og eiendom, Bybilder, Drammenselva, Politikk og samfunnsliv, Flyfoto
  Last Modified: 14.03.2018
  File name: Drammen19734.tif
 • Drammen.<br />Bragernes Sentrum.<br />Erik Børresens allé nærmest i høyre hjørne.<br />Bragernes torg og rådhuset sentralt.<br />Gamle rådhuset gbnr114/159, den nye delen 114/227. Engene 1.
  Nøkkelord: Bybilder, Flyfoto
  Last Modified: 14.03.2018
  File name: Drammen19733.tif
 • Drammen.<br />Åspaviljongen De Eldres Vei 10.<br /><br />Zik-Zaken kalles gangveien som går i ZikZak ned fra Åspaviljongen. Denne går over i Albumstien før den når Bergstien.<br /><br />Gangveien fra Åspavilongen til kollonihagen på Strøtvet heter De Eldres Vei.<br /><br />Eies av Drammen kommune. <br />Leies ut til driver.<br />Restaurant og selskapslokaler.
  Nøkkelord: Natur og miljø, Vei, trafikk og parkering, Flyfoto, Grøntområder, FRITID, Friluftsliv, Restaurant
  Last Modified: 14.03.2018
  File name: Drammen19732.tif
 • Drammen,<br />På bildet ses blant annet Bergstien, Løkkebergveien, De Eldres vei.<br />Huset med tårn litt nede til høyre for midten er Sommerroveien 28.
  Nøkkelord: Bolig og eiendom, Bybilder, Natur og miljø, Flyfoto
  Last Modified: 14.03.2018
  File name: Drammen19729.tif
 • Drammen.<br />Bragernes Sentrum sett mot nordvest.<br /><br />Rådhuset og Bragernes i sentrum av bildet.<br /><br />Rorklubben i Øvre Strandgate 12 nærmest.<br />Bak Frimurerlosjen og &quot;gamle fylkeshuset&quot; på Gamel Kirkeplass.<br />
  Nøkkelord: Bybilder, Drammenselva, Idrett og friluftsliv, Kultur, Flyfoto
  Last Modified: 14.03.2018
  File name: Drammen19728.tif
 • Drammen.<br /><br />Pettersvoll på Konnerud.
  Nøkkelord: Bondegård, Flyfoto, Gårdsbruk, Vei, trafikk og parkering, Skog
  Last Modified: 14.03.2018
  File name: Drammen19727.tif
 • Drammen.<br />Bilde over Bragernes og Strømsø sentrum tatt over Brantenborg.<br />&quot;Det gamle badet&quot; på hjørnet av Ole Steens gat og Erik Børresens alle, Grev Wedels plass&#39; 1.<br /><br />På andre siden av elva ligger Strømsø Torg og jernbanen.<br /><br />
  Nøkkelord: Bybilder, Drammenselva, Idrett og friluftsliv, Flyfoto, Jernbanestasjon, Bybrua, Bad
  Last Modified: 13.03.2018
  File name: Drammen19726.tif
 • Drammen.<br />Bragernes Sentrum sett mot nordvest.<br /><br />Rådhuset og Bragernes i sentrum av bildet.<br /><br />Rorklubben i Øvre Strandgate 12 nærmest.<br />Bak Frimuirerlosjen og &quot;gamle fylkeshuset&quot; på Gamel Kirkeplass.<br />
  Nøkkelord: Bybilder, Drammenselva, Kultur, Flyfoto
  Last Modified: 13.03.2018
  File name: Drammen19725.tif
 • Drammen. Oversiktsbild over Bragernes Sentrum tatt mot nordvest med bybrua og Bragernes torg i sentrum. Bragernesåsen bak.<br /><br />Nedre Standgate går fra bybrua langs elva og bygningen på høyre hjørne av byggekomplekset i Standsgata gbnr. 114/662.<br /><br /><br /><br /><br /><br />
  Nøkkelord: Bybilder, Drammenselva, Natur og miljø, Flyfoto, Tømmerfløting
  Last Modified: 13.03.2018
  File name: Drammen19724.tif
 • Drammen.<br />Bragernes skole på hitsiden av Drammen Sykehus.<br /><br />Oppover på høyre side går Amtmann Bangs gate. Parrallelt på venstre side av sykehuset går Dronninggata.<br /><br />Dampsentralen i Wergelandsgate til venstre i bldet.
  Nøkkelord: Bolig og eiendom, Bybilder, Helse, omsorg og sosail, Vei, trafikk og parkering, Flyfoto, Skole og opplæring, Sykehus
  Last Modified: 13.03.2018
  File name: Drammen19723.tif
 • Drammen.<br />Bragernes Sentrum.<br />Bragernes Torg.<br />Hjørnebygningen i midten av billdet er Bragernes Torg 10. <br />Rådhuset og brannstasjonene til venstre for rådhuset.<br />På torget er fontenen St. Halvards brønn under bygging.
  Nøkkelord: Bybilder, Kultur, Politikk og samfunnsliv, Postkort, Vei, trafikk og parkering, Flyfoto
  Last Modified: 13.03.2018
  File name: Drammen19722.tif
 • Drammen.<br />Bragernes.<br />Gassverket med karakteriistisk kule til venstre, Engene 35. Gaten på baksiden er Thornegate (ref. Drammens byleksikon. Gaten på nedsiden er Engene. Erik Børresens alle på bortsiden og Gjetergata på hitsiden av gassverket. Sundgata hitenfor denne og nærmest Peder Buchs gate.
  Nøkkelord: Bolig og eiendom, Bybilder, Vei, trafikk og parkering, Flyfoto, Industri
  Last Modified: 13.03.2018
  File name: Drammen19721.tif